Na bazie doświadczeń zdobytych w dużych korporacjach polskich i międzynarodowych powołaliśmy do życia firmę skupiającą ekspertów z głównych dziedzin ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

Dla naszych aktualnych i przyszłych Klientów tworzymy optymalne tzn. efektywne pod względem ekonomicznym oraz oparte na podstawowych zasadach zarządzania ryzykiem programy ochrony ubezpieczeniowej w szeroko rozumianym zakresie ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pełnym zakresie ubezpieczeń pracowniczych.


Nasze usługi w zależności od potrzeb Klientów świadczymy jako:

  • doradcy ubezpieczeniowi przygotowujący lub wspierający proces przygotowywania przez naszych Klientów warunków poszczególnych linii programu ubezpieczeniowego lub też,
  • brokerzy ubezpieczeniowi działający w imieniu Klienta i reprezentujący jego interesy w negocjacjach z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz pośredniczeniu w zawieraniu poszczególnych umów ubezpieczeń.


  • Wybór pracowników Insart nie jest dziełem przypadku, gdyż każdy ekspert powołany na potrzeby danego procesu charakteryzuje się:

  • doskonałym przygotowaniem teoretycznym, co jest gwarantem wiedzy i kompetencji niezbędnej w procesie obsługi;
  • ogromnym doświadczeniem praktycznym, które znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu projektach prowadzonych przez ekspertów Insart, co daje gwarancje umiejętności osadzenia zdarzenia ubezpieczeniowego w ramach codziennej wzorcowej praktyki danego obszaru.
  • Powyższe cechy, ale nie wyłącznie, dają gwarancje profesjonalnej usługi pozostającej do Państwa dyspozycji.