Naszą gruntowną wiedzę z zakresu obsługi programów ubezpieczeniowych oraz doradztwa w zakresie najważniejszych elementów zarządzania ryzykiem pozyskaliśmy pracując kilkanaście lat w branży ubezpieczeniowej, pełniąc ważne funkcje w strukturach międzynarodowych i lokalnych firm brokerskich i towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki temu poznaliśmy dobrze rolę, specyfikę pracy, zależności i możliwości obu stron rynku ubezpieczeniowego.Nasza wiedza nie jest ograniczona do możliwości polskiego rynku ubezpieczeniowego. Dzięki wielokrotnemu pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczenia i pomocy w znalezieniu źródeł reasekuracji czynnej na rynkach międzynarodowych posiadamy wiedzę na temat możliwości rynków zagranicznych, w tym rynku Lloyd’s.

Chcemy i możemy dzielić się naszą wiedzą. Dlatego też jesteśmy otwarci na wszelkie formuły wymiany doświadczeń pomiędzy Insart a naszymi Partnerami. Między innymi z wykorzystaniem możliwości i szans, które dają szkolenia z poszerzonymi panelami dyskusyjnymi i ze szczegółowym omówieniem wybranych zagadnień lub zdarzeń.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje w opisanym powyżej aspekcie podnoszenia wiedzy, dlatego też w przypadku zainteresowania ofertą szkoleniową Insart będziemy zobowiązani za kontakt.