Gwarancje
Work

Możliwość realizowania kontraktów jest ściśle uzależniona od posiadanej dostępności środków pieniężnych. Gwarancje ubezpieczeniowe są alternatywnym rozwiązaniem dla blokady środków pieniężnych, ponieważ umożliwiają ustanowienie zabezpieczenia realizacji kontraktów bez konieczności absorpcji środków własnych.

Specyfika i złożoność produktu wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa i finansów. Działając proaktywnie uczestniczymy w całym procesie pozyskania gwarancji. Już w początkowej jego fazie dokonujemy analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz analizy zapisów kontraktu, co z kolei przekłada się na efektywne zarządzanie procesem pozyskania gwarancji, a w późniejszym etapie na zarządzanie limitami gwarancyjnymi.

Gwarancje ubezpieczeniowe szczególnym zainteresowaniem cieszą się wśród firm budowlanych i głównie nasze działania są skierowane na obsługę gwarancji kontraktowych. Jednak oprócz gwarancji kontraktowych specjalizujemy się również w pozostałych rodzajach gwarancji wymaganych przepisami prawa oraz czynnie uczestniczymy w tworzeniu zapisów gwarancji zabezpieczających transakcje wykraczające poza standardowe wzorce umowy.

Work
Contact

Twoje ryzyko,
nasze rozwiązania

Zadzwoń lub napisz do nas
by dowiedzieć się więcej.

Twoje ryzyko,
nasze rozwiązania

Zadzwoń lub napisz do nas
by dowiedzieć się więcej.

(+48 22) 350 63 01

ul. Alfreda Nobla 14 lok. 3 , 03-930 Warszawa


Polityka prywatności    Polityka ochrony danych    Reklamacje
© INSART. ALL RIGHTS RESERVED

(+48 22) 350 63 01

ul. Alfreda Nobla 14 lok. 3 ,
03-930 Warszawa


Contact