Szkody
Work

Praca Zespołu Szkodowego Insart rozpoczyna się już na etapie plasowania ryzyka. Wspólnie z Zespołem Szkodowym ustalane są adekwatne zapisy umowy ubezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe zarządzanie procesem szkodowym po materializacji ryzyka ubezpieczeniowego, czyli w momencie powstania zdarzenia szkodowego.

W zakresie naszego zaangażowania zdecydowanie wykraczamy poza standardy rynkowe. Nasz udział w procesie szkodowym to nie tylko tworzenie ładu korespondencyjnego, ale przede wszystkim kształtowanie procesu, „wyposażenie” Klienta w niezbędną wiedzę z zakresu szans i zagrożeń wynikających z procesu.

Wiedzą, którą posiadamy, chcemy i umiemy się dzielić poprzez liczne publikacje w prasie branżowej, czy też szkolenia dla środowiska ubezpieczeniowego.

Work
Contact

Twoje ryzyko,
nasze rozwiązania

Zadzwoń lub napisz do nas by dowiedzieć się więcej.

(+48 22) 350 63 01

ul. Alfreda Nobla 14 lok. 3 , 03-930 Warszawa


Contact